Skip to main content
Academia HRM - People and Culture Ingelligence Tool

Sizi Anlıyor ve Size Özel Performans Yönetim Sistemi Kuruyoruz

Sektörün ihtiyaçlarını, kurumun önceliklerini ve hedeflerinizi inceleyerek tamamen sizin için tasarlanmış performans yönetim sistemi mimarinizi kurguluyoruz.

Size Ulaşalım
Platform Giriş

Modern, Kapsamlı ve Pratik

İnsan Kaynakları biriminizi analitik bir "İnsan ve Kültür" yapılanmasına dönüştüren, hayallerinizin de ötesinde bir sadelik ve işlevselliğe sahip AcademiaHRM şu modüllerden oluşmaktadır:
Hedef Yönetimi
Yetkinlik Yönetimi
Performans Yönetimi ve Raporlama
İnsan ve Kültür Barometre
İzin Yönetimi
Özlük Yönetimi
Duyurular
Dilek ve Öneriler
Kariyer Yönetimi
Eğitimler
İşe Alım
Avans ve Harcama Yönetimi
Yeni Nesil Performans

Şirketinizi 360 derece ölçekleyin

Performans Yönetimi

Bulut tabanlı bir HR yazılımı olarak 2022 yılında tamamen kendi tasarımımız ve yazılımımızla hayata geçen AcademiaHRM, performans yönetimi alanında ulaşabileceğiniz en üstün içeriği ve kolaylığı sizlere sunar. Kurumsal dönüşüm projelerinin ve liderlik akademilerin hedeflere ulaşma derecesi, araştırmacılarımız tarafından geliştirilen ölçeklerle ve OKR kartlarıyla takip edilmekte ve AcademiaHRM tarafından size ayrıntılı olarak raporlanmaktadır.
Academia HRM Performans Yönetim Sisteminin Kurulumu
 • Kurumun yapısının, organizasyon şemasının ve iş süreçlerinin incelenmesi
 • Kurucular, yöneticiler ve kilit çalışanlarla mülakatların yapılması
 • Performans yönetim sisteminin mimarisinin oluşturulması
 • Kurum ortak hedeflerinin belirlenmesi
 • Kurum ortak yetkinliklerinin belirlenmesi
 • Kurum yetkinlik havuzunun oluşturulması
 • Yetkinliklerin davranış göstergelerinin hazırlanması
 • İş aileleri ve pozisyonlar için yetkinliklerin belirlenmesi
 • Tüm pozisyonlar için yetkinliklerin kendi içinde ağırlıklandırılması
 • Tüm pozisyonlar için hedef yetkinlik oranlarının belirlenmesi
 • Departman KPI havuzlarının oluşturulması
 • Departman hedef kartlarının oluşturulması
 • Çalışan hedef kartlarının son kontrolü
 • Performans çıktılarının İK fonksiyonlarına entegrasyonu
 • Yazılım kurulumu ve testler
 • Yönetici eğitimleri
 • Admin eğitimleri
 • Kullanıcı eğitimleri
 • Hedeflerin ilanı ve canlıya geçiş
Academia HRM Performans Yönetim Sisteminin Ayrıcalıkları
 • Hedef ve yetkinlik tiplerine göre puanlama modellerini farklılaştırma (Amir, İkinci Amir, Astlar, Paydaşlar, Kendisi, 90 derece, 180 derece, 360 derece vb.)
 • Çalışanların kendi hedefleriyle ilgili giriş alma
 • Tüm pozisyonlar için yetkinlik setlerini ve ağırlıklarını farklılaştırabilme
 • Yetkinlikleri davranış göstergeleri üzerinden puanlayabilme
 • Pozisyonlara göre hedef/yetkinlik oranlarını farklılaştırma
 • Tüm şirkete/departman çalışanlarına/iş ailelerine ortak hedefler belirleme
 • Anket Modülü
 • Özel ölçekler oluşturma ve anket sonuçlarını raporlama
 • Değerlendirme sonuçlarının eğitim ihtiyaç analizine entegrasyonu
 • Harf notları aralıklarını belirleme ve çan eğrisine göre farklılaştırabilme
 • Değerlendirilecek çalışanlarla ilgili dönem boyunca özel notlar tutulmasını sağlama
 • Performans karnesinde gözüken anonim notlar
 • Kalibrasyon imkânı
 • Gerçek puan ve özdeğerleme puanlarının grafiksel karşılaştırması
 • Çalışanın departmandaki ve şirketteki sıralaması
 • Departman, kişi ve kurum bazlı ayrıntılı raporlama
 • Performans skorlarını kariyer yönetim matrisinde gösterme
 • Çalışanın departmandaki ve şirketteki sıralaması

Performans Karnesi

Tüm performans skorlarınız tek bir karne ile listelenir
Performans Karnesi
Performans Karnesi
Performans Karnesi
Academia HRM Standart Sapma Raporu
Academia HRM Personel Hedefleri
Academia HRM Departman Hedefleri
Academia HRM Mesleki Yetkinlikler

İnsan ve Kültür Değerlendirme

İnsan ve Kültür modülü özellikleri.
Raporlar
 • Çalışan memnuniyetinin ölçümü ve raporlanması
 • İş tatmininin değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Kurum kültürünün ölçülmesi ve raporlanması
 • Değerlerin analizi ve raporlanması
 • Adalet algısının ölçülmesi ve raporlanması
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanmas
 • Özel ölçeklerin oluşturulması ve düzenli ölçüm sonuçlarının raporlanması
Özellikler
 • Özel ihtiyaçlar için tam özelleştirebilir anket yapısı
 • Hazır kullanabileceğiniz ölçekler
 • Opsiyonel olarak kullanılabilien anonim cevaplama seçeneği
 • Toplu Excel inport export işlemleri
 • Özel kullanıcı grupları veya mail listeleri kullanarak ölçüm yapabilme
 • Aynı anda birden fazla ölçek üzerinde işlem yapabilme
 • Anketlerin ilerleme durumunu canlı olarak takip edebilme

İzin Yönetimi

İzin Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Yıllık izinlerin ve toplam izinlerin gösterimi ve raporlanması
 • Devreden, kullanılan ve kalan izinlerin toplu olarak Excel olararak inidirlmesi
 • Kıdem izin raporu
 • İzin kullanım raporu
 • İzin yükleme raporu
 • Haftalık, aylık veya yıllık izinlerin takvim üzerinde görüntülenmesi
Özellikler
 • Tam fonksiyonel takvim
 • Çalışanın kendi izin talebinde bulunması veya yöneticinin çalışan için izin ataması
 • Departman çalışanlarının iş arkadaşlarının izinlerini görüntüleyebilmesi
 • İzinlerin takvim üzerinden toplu olarak görüntülenmesi
 • Resmi bayramların otomatik olarak eklenmesi ve kuruma özel çalışma günlerinin sisteme girilmesi
 • Anlık sistem mail ve mobil bildirimleri

Özlük Yönetimi

Özlük Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Eğitim Raporları
 • Zimmet Raporu
 • Mesai Raporu
 • Yan hak raporu
 • Demografik raporlar
 • Toplu Excel export
Özellikler
 • Kişisel bilgilerin saklanması
 • Maaş yönetimi
 • Kariyer yönetimi
 • Çalışma takvimlerinin düzenlenmesi
 • İzin, ödeme ve mesailerin tutulması
 • Zimmet takibinin yapılması
 • Eğitim, disiplin ve belge kayıtlarının saklanması

Duyuru Yönetimi

Duyuru Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Geçmiş duyuruların listelenmesi
 • Duyuru performanslarının takibi
 • SMS, e-posta, mobil bildirim entegrasyonu
Özellikler
 • Anlık sistem duyurusu veya mobil bildirim yaratabilme
 • Metin veya görsel içeriklerle zenginleştirilmiş duyuru içeriği
 • Deparman veya kullanıcı grubu tabanlı özel duyuru hedeflemeleri

Dilek ve Öneriler Yönetimi

Dilek ve Öneriler Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Durum bazlı öneriler chart
 • Departman bazlı öneriler chart
 • Tip bazlı öneriler chart
 • Personelin kendi önerilerini ve ilişkili olduğu önerileri listelemesi
Özellikler
 • Personelin öneri ve dilek oluşturabilmesi ve sürecin takip edebilmesi
 • Geliştirici atama ve sürece ait geri bildirim oluşturma
 • Anonim olarak dilek veya öneri oluşturabilme
 • Özel öneri tipleri yaratabilme(Örn: teşekkür, şikayet vb)

Kariyer Yönetimi

Kariyer Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Kullanıcıların kariyer ilerlemelerini izleme
 • Kullanıcıların kariyer ilerlemelerini raporlama ve analizlerle değerlendirme
 • Aday yetenek raporu
 • Aday deneyim raporu
 • Yapay Zeka destekli pozisyon bazlı aday uygunluk raporu
Özellikler
 • Özgeçmiş, kariyer testleri, yetenek değerlendirmeleri oluşturma
 • Yapay Zeka destekli aday seçimi
 • Kullanıcılara uygun iş ilanlarını ve kariyer fırsatlarını yayınlama
 • kariyer planlama oturumları organize etme
 • Mentorluk eşleştirmeleri ve programlara dahil etme

Eğitim Yönetimi

Eğitim Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Çalışanların eğitim katılım durumlarını izleme ve yönetme
 • Eğitimlerin tamamlanma durumlarını ve sınav sonuçlarının raporlanması
 • Eğitim başarı oranları, katılım istatistikleri ve maliyetleri raporu
 • Tür bazlı eğitim ve maliyet raporu
 • Departman bazlı eğitim ve maliyet raporu
 • Zorunlu eğitimler ilerleme raporu
 • Eğitmen performans raporu
 • Eğitim memnuniyet raporu ve geri bildirimler
Özellikler
 • Şirkete uygun özelleştirilmiş eğitimler
 • İlgili eğitimler için tüm şirkete, kişilere, departmanlara veya gruplara atama
 • Çalışanlara özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim planları oluşturulması
 • Eğitimlerin tamamlanma durumlarını ve sınav sonuçlarını değerlendirilmesi
 • Çalışanların eğitim talep yönetimi
 • Eğitmenlerin yönetilmesi
 • Eğitmen profilleri oluşturma, eğitim içerikleri ve tarihleri ekleyebilme
 • Yasal uyumluluk eğitimlerinin tamamlanma takibi

İşe Alım Yönetimi

İşe Alım Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • İşe alım süreciyle ilgili verileri raporlama
 • Başvuru istatistikleri, mülakat performansı ve işe alım maliyetleri raporlama
 • Yapay Zeka destekli aday&posizyon uygunluk raporu
 • Yapay Zeka destekli mükalat soruları
 • Yapay Zeka destekli mükalat raporu
 • Departman bazlı performans raporu
 • Pozisyon bazlı performans raporu
Özellikler
 • İş ilanlarını oluşturma ve farklı platformlarda yayınlama
 • İlan metni, pozisyon bilgileri, gereksinimler ve başvuru süreci gibi detayları yayınlama
 • Başvuran CV'lerini ve başvuruları yönetme
 • Yapay Zeka destekli CV analizi, filtreleme, değerlendirme ve sıralama yapma
 • Belirli kriterlere göre başvuruları Yapay Zeka destekli olarak eleme veya sıralama yapma
 • Mülakat planlama ve teklif aşaması gibi süreçleri yönetme
 • İşe alım sürecinin takvimini yönetme ve hatırlatıcılar ekleyebilme
 • Otomatik yanıt e-postaları ve geri bildirimler ekleyebilme

Avans ve Harcama Yönetimi

Acans ve Harcama Modülü Özellikleri.
Raporlar
 • Deparman bazlı harcama ve avans raporu
 • Personel bazlı harcama ve avans raporu
 • Tür bazlı harcama raporu
 • Kategori bazlı harcama raporu
Özellikler
 • Avans ve harcama talep sürecini yönetme
 • Onay sürecini ve ödeme tarihlerini yönetme
 • Çalışanların işle ilgili harcamalarını izleme
 • Harcama kategorileri oluşturma

Bize Yazın

Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz
İletişim Bilgileri
 • Adres
  Academia Marmara Eği̇ti̇m Bi̇li̇şi̇m Danişmanlik Anoni̇m Şi̇rketi̇ Eği̇ti̇m Mah. Hizirbey Cad. Marmara Ünv. Ar-ge Teknopark No:a Blok No:118 Kapı No:4 34722 Kadiköy/ İSTANBUL
 • Email
  info@academiahrm.com
 • Telefon
  0212 227 67 73